ម៉ាស៊ីនខួងប្រហោងជ្រៅនិងធុញទ្រូង T2250A BTA

  • T2250 T2250A Deephole Drilling And Boring Machine

    T2250 T2250A ម៉ាស៊ីនខួងនិងធុញទ្រាន់

    ប្រភេទផលិតផល៖ ម៉ាស៊ីន T2150T2250A ខួងអណ្តូងនិងម៉ាស៊ីនគួរឱ្យធុញគឺជាផលិតផលថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃម៉ាស៊ីនខួងអណ្តូងធ្យូង T2250A ។ យោងទៅតាមប្រវែងនៃស្នាដៃផលិតផលទទួលយកបច្ចេកទេសកែច្នៃពីរ៖ វាអនុម័តផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដោយមគ្គុទេសក៍ រទេះរុញនិងរណារធារាសាស្ត្រធ្វើការនៅពេលកំណាត់ខ្លីហើយទទួលការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងពីចុងរបាររនាំងនិងគៀបជាប់ដោយក្រញ៉ាំបួន។